GO MOBILE version!
  • مقالهپنجاه و دومین سالروز شهادت سید قطب (شهید قرآن)پنجاه و دومین سالروز شهادت سید قطب (شهید قرآن)آن روز سوار بر کشتی و در میان امواج خروشان با خدای خویش پیمان بندگی از نو بست........ اولین راست آزمایی خیلی زود از راه رسید و زنی زیبا روی وی را به سوی خود خواند، او که میدانست پیمانش...
  • مقالهجام جهانی به من آموختجام جهانی به من آموختتقدیر الهی همین بود که ماه گذشته از بعضی از کشورها دیدن کنم، دیدم باوجود تنوع زبان ها، تفاوت توجهات و اختلاف رنگ هایشان، همگی یک قاسم مشترک دارند آن هم اهتمام بزرگ شان به جام جهانی فوتبال بود!! گفتم ساختن قضیه...
  • مقالهفجایع امت و ارتباط آن با مسوولیت های فراموش شدهفجایع امت و ارتباط آن با مسوولیت های فراموش شده                                                                                           بسم الله الرحمن الرحیم   مظالم و کشتار های بی رحمانه ای که طی چند دهه گذشته بر مسلمانان و بلاد اسلامی روا داشته شده، به خصوص جنایت های وحشیانه ای که در این ایام در سوریه انجام می شود، مسلما...
  • مقالهزلزلهزلزله                                                                                        بسم الله الرحمن الرحیم امت اسلامی در این ایام از هر سو در معرض سختی ها و مصائب شدیدی قرار گرفته است و شدت این رنج ها و الام به حدی زیاد است که حتی بدبین ترین انسان ها نیز...
  • مقالهقصور عقلقصور عقلبسم الله الرحمن الرحیم قصور عقل نویسنده: دکتور عبدالکریم بکار از اصلی ترین عواملی که در طول تاریخ باعث نابودی مردمان شده، کوچک شمردن مسایل بزرگ و توجه بیش از حد به مسایل پیش پا افتاده بوده است. از جمله عقل بشری در زمره...
  • مقالهشایسته انتخاب شدن باش!شایسته انتخاب شدن باش!بسم الله الرحمن الرحیم شایسته انتخاب شدن باش! پیروزی حق، حقیقت و عقیده ی راسخی است غیر قابل تغییر، و نابودی باطل یقین کاملی است غیر قابل تبدیل. امت اسلامی هر قدر که زخمها تن نزارش را دردمند کرده باشند، هرگز نورش به...