الجمعة 9 ديسمبر 2022 10:18 مـ 15 جمادى أول 1444هـ
رابطة علماء أهل السنة

  الرابطة بيانات الرابطة

  ÜMMET ÂLİMLERİNİN TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI YÖNÜNDE HAREKETE GEÇİŞ BİLDİRİSİ

  رابطة علماء أهل السنة

   

  ÜMMET ÂLİMLERİNİN TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI YÖNÜNDE HAREKETE GEÇİŞ BİLDİRİSİ

   

  Allah’a hamd, Allah Rasulü Efendimize salât ve selam olsun!

  Âlimler, İslam ümmeti çapında insan haklarının durumunda yaşanan çöküntüyü, çeşitli ülkelerde artan tutuklamaları üzüntü, endişe ve reddediş içinde izlemektedirler. O kadar ki gidişat, düzmece yargılamalar, uydurma soruşturmalar, en iğrenç işkence ve eziyetler altında alınmış itiraflar üzerinden verilen haksız mahkumiyetlerle masum kanların akıtılması ve günahsız canlara kıyılması boyutuna varmış durumdadır ve bu, hakkın ikame edilmesi ve insanlığın desteklenmesi adına tüm ümmetin her tür meşru yolu kullanarak bunları reddetmesini ve insanların tek saf halinde karşı koymasını gerektirmektedir.

  Kuşkusuz Allah, şer’î beyanla alimlerden, iyiliği emredip kötülükten men edeceklerine ve mustazafların imdadına koşup masumları kurtarmak için gayret edeceklerine dair bir ahit ve misak almıştır. İşte bugün, bu şer’î yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu meselede fiili çaba harcamak üzere dünyanın tüm özgür insanlarıyla birlikte çağrıda bulunmakta, gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarına söz vermekte, ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklarına dair Allah’a ve insanlara verdikleri ahdi yenilemekte ve genel olarak tüm ülkelerde, özellikle Mısır’daki tutukluların serbest bırakılması yönünde tüm araçları kullanarak iletişim, etkileşim ve hareket halinde bulunmaktadırlar.

  Bu emaneti hakkıyla yerine getirmek üzere en önde yer alan alimler, ümmetin özgürlüğünü kazanmak ve evlatlarının onurunu korumak uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağına kanidirler. Hem hak ve adalet davasından, hem de İslami kardeşlik hukukundangüç alarakmasum insanlara yöneltilen zulüm, istibdat ve zorbalığın karşısında durmakta, üzerlerinde bulunan şer’î sorumluluk ve emanet gereğince harekete geçmektedirler. Geçmişte olduğu gibi bugün de ümmetin fenerleri olmaları, bilhassa kriz ve sıkıntı zamanlarında önderlik etmeleri, İslami kardeşlik ve tarihsel sorumluluğun gereklerine binaen ve her şeyden önce, Allah Teâla’nın [وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَاٱلنَّاسَ جَمِیعࣰا] “Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” [Mâide 32] ayetinden ve Peygamberin (s.a.v.) (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ...) “Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu (düşmana) teslim etmez…” [Muttefekun aleyh] hadisine icabet ederek harekete geçmeleri itibarıyla,

  Ve bu tutuklu kardeşlerini ve bacılarınıdestekleme yükümlülüğünün bir başlangıcı olarak, aşağıdaki hususları ilan ederler:

  1. Mısır’da her akım ve eğilimden rejim muhalifi on binlerce insanın tutuklanması, en büyük günahlardan ve en düşmanca suçlardan biridir ve sözle, fiille veya rıza göstermekle bu suça iştirak eden herkes günahını üstlenir.
  2. Mısır ve başka ülkelerdeki zindanlarda yürütülen sistematik cinayetler ile verilmiş ve verilmeye devam eden idam hükümleri, her yönden Allah’ın şeriatına muhaliftir, her açıdan adalete aykırıdır, her bakımdan insanlıkla çelişmektedir. Bunlar zulüm, zorbalık ve intikam hükümleridir. Soykırım suçlarından sayılmaktadır. Bu hükümleri uygulamaya kalkışmak, kasten adam öldürme suçu teşkil eder, Allah Teâla’nın öfkesine neden olur ve karşılığı dünya ve ahirette büyük bir intikam olacaktır.
  3. Siyasi tutukluları ve haksızca idama mahkum edilenleri kurtarmaya ve serbest bıraktırmaya çalışmak ise şer’î, ahlaki ve insani bir görevdir. Gücü yettiği halde her kim bundan imtina ederse günah işlemiş olur. Ümmetin halkları, esirlerini kurtarmak için hareket geçmeli ve tüm bu zulüm ve istibdat tezahürlerine son vermek için ayağa kalkmalıdır. Mısır siyasi yelpazesinin renklerini oluşturan tüm kesimler, siyasi tutukluların yaşadığı sıkıntılara son vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak üzere ahlaki, tarihi ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmelidir.
  4. Tutukluları serbest bıraktırma görevi, şer’î, siyasi, ekonomik, sosyal, insan hakları, hukuk ve medya yönünden çaba harcayabilecek herkesin sorumluluğundadır. Tutuklu kardeşlerimiz ve bacılarımızın meselesi, fikri çatışmaların, siyasi entrikaların ve aidiyet farklılıkların konusu olmaktan çıkarılmalı ve herkes mazlumlara yardım zemininde bir araya gelmelidir.
  5. Alimler, başta bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip Türkiye ve Katar hükümetleri olmak üzere, insan haklarını, adalet ve özgürlük değerlerini destekleyen tüm hükümetlere, Mısır’da düşüncelerinden dolayı tutuklanan insanları kurtarmak için harekete geçmeleri, bu mazlumların meselesini sahiplenmeleri ve üzerlerindeki zulmün kaldırılıp canlarının kurtarılması için çaba harcamaları çağrısında bulunmaktadır.
  6. Ümmetin alimleri, her tür insan hakları ihlallerine karşı gerek sözle, gerek fiille olsun, ellerinden geleni yaparak, kitleler nezdinde sahip oldukları etki ve saygınlığı kullanarak şer’î yükümlülüğü beyan etmekle şer’an sorumludurlar ve zulmün ortadan kaldırılması, zorbalığa karşı koyulması ve adalet, hak ve özgürlüğün sağlanması yönünde ilmi ve ameli olarak ümmete liderlik yapmakla yükümlüdürler.
  7. Bu bildiride imzası bulunan alimler, her tutuklu özgürlük hakkını elde edene, her mazlum adalet hakkını kazanana kadar sürekli hareket ve çalışma içinde olacaklarına söz vermişlerdir. Bu hususta yalnızca Allah’tan yardım dilerler ve ümmetin samimi evlatları, her yerden özgür ve onurlu insanlar ile işbirliği içinde olmaya çaba harcarlar, tâ ki: [حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةࣱ وَیَكُونَ ٱلدِّینُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ] “Fitne ortadan kalksın ve din yalnızca Allah için olsun” [Enfal 39] Ayrıca hakkın öne çıkarılması, mazlumlaın desteklenmesi, zulme son verilmesi ve sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla muhtelif ülkelerde bulunan alim kardeşlerine, ilim ve davet heyetlerine, özgürlüğün sembol isimlerine ve onurlu lider şahsiyetlere, yerel, kitlesel ve uluslararası tüm düzeylerde bu harekete katılmaları çağrısında bulunurlar. [وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ] “Allah ise hakkı söyler ve O, doğru yola eriştirir” [Ahzâb 4]

   

  İmzalayanlar:

  Organizations:
  
  - Association of Sunni Scholars
  - ssociation of Islamic Union
  - Scientific Assembly of Afghan Scholars
  -The Permanent Committee to Support AlQuds and Palestine
  - The Yemeni Renaissance Society
  - The Association of Scholars and Preachers Southeast Asia
  - Union of Scholars and Islamic Schools Turkey
  - Malaysian Islamic Call Association
  - Islamic Fiqh Academy in India
  - Endowment of the House of Propaganda and Preachers in Lebanon 
  - Association of Muslim Scholars in Lebanon
  - The Muslim ScholarsAuthority of Lebanon
  - Union of Al-Azhar Scholars 

   

  The Scholar Shiekh/ Mohamed El-Hassan Ould El-Dado

  Dr. Ahmad al-Raysuni – President of the International Union of Muslim Scholars
  Dr. Ali AlQuraDagi - Secretary General of the International Union of Muslim Scholars
  Dr. Abdel Fattah Al Iwesi – Professor of International Relations.

  Dr. Sayyid Al-Ghamdi

  Professor Mohamed Gurms - President of the Institute of the Islamic Thought at Ankara

  Al-Shaikh/HasainHalawa- TheSecretary-General ofEuropean Council for Fatwa and Research

  Mohamed Enayatu Al-Allah Assad Sabhani- The Islamic Thinker – India

  Dr. AkramKassab

  Dr. Abdel WahhabAikenji

  Dr. Ramadan Khamis

  Dr. Mohammad El-Sagheir

  Shiekh Ragab Zaki

  Dr. Monier Goma’

  Sheikh Abdel Azeez Ragab

  Dr. Mohi El-Deen Ghazi – Deen of Al-Quran Faculty at the Islamic University of Kirla, and Secretary of the Islamic Community of India

  Shiekh Dr. Abdel Hakim Abdel Rahman Al Saadi – Professor ofFundaments of Fiqh at Shari’a Faculty – Qatar University.

  Shiekh Yehia Hussein Al Biredi - The Muslim scholar in Lebanon.

  Shiekh Mostafa KhedrAloush - The Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Ahmad Al-Amri - Chairman of the Al-Quds Committee, World Federation of Muslim Scholars

  Shiekh Sammy Al-Khatib - Muslim scholars in Lebanon

  Shiekh Mustafa Aloush - Muslim scholars in Lebanon

  Shiekh Ali Ahmed Hassan - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Salem Al-Rafi - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Adnan Amma - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Salah Mukati - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Muhammad Ali Al-Halabi Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Mohammad Ghassan Al Kassar - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Salah Al-Qadri, Professor of Islamic Leadership and AdministrationUniversity of Islamic Sciences of Malaysia

  Dr. Omar Hassian - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Sherief Ezzat Atwi - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. IesaEbeid - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Mohammad Sorour - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Khalid Al-Arefi - Head of the Executive Officeof Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Ahmad Amoura - Head of the Media Department of the Muslim scholar in Lebanon

  Shaikh Mohammed Al-Hajj- Member of the Chief Administrative Officerat Muslim scholar in Lebanon

  Shaikh Bassam Kaiyd - Chairman of the League of Palestinian Scholars in Lebanon

  Shaikh Sami El-Khateib – member of the International Union for Muslim Scholars

  Shaikh Mostafa Allosh – member of the International Union for Muslim Scholars

  Dr. Mohammad Al-Shati - Former President of the Commission

  Shaikh Hassan Katarji – President of the Association of the Islamic Union in Lebanon

  Shaikh Ahmad Gaber Ali – Preacher and member of the Fatwa Committee in Al-Azhar

  Shaikh Mohammad Abdel-Aziz Al-Adawi – Imam and Preacher

  Shaikh Khaled Fayad - Former Director General of Da’wa at the Alexandria Waqf, and currently the agent of the Union of AzharianScholars.

  Shaikh Ahmad Naser El-DeenKhodier - Secretary of the Fatwa Committee of the Union of Al-Azhar Scholars

  Shaikh Mahmoud Mahmoud Mohammad Youssuf - Imam of a mosque in Qatar

  Dr. Ibrahim Kamel - Imam of the Islamic Center of Southern California and member of the International Union of Muslim Scholars

  Shaikh Abdel-Aziz Ragab - Secretary General of the Union of Al-Azhar Scholars

  Dr. Mostafa Solaiman Kamel - Imam of the Islamic Center in Anaheim, California, and teacher of jurisprudence and its origins in Islamic universities
  Shaikh Mohammad Elsaid Abdel-Fatth Salem
  Shaikh Alsabahi Mahmoud Arafat - Imam and preacher at the Egyptian Ministry of Awqaf
  Shaikh Ahmad Helmi Ismaiel - Imam and preacher at the Egyptian Ministry of Awqaf
  Shaikh Bakr Abou Iegela Al- Said - Imam and preacher

  Dr. Sayyid Al-Ghamdi

  Professor Mohamed Gurms - President of the Institute of the Islamic Thought at Ankara

  Al-Shaikh/HasainHalawa- TheSecretary-General ofEuropean Council for Fatwa and Research

  Mohamed Enayatu Al-Allah Assad Sabhani- The Islamic Thinker – India

  Dr. AkramKassab

  Dr. Abdel WahhabAikenji

  Dr. Ramadan Khamis

  Dr. Mohammad El-Sagheir

  Shiekh Ragab Zaki

  Dr. Monier Goma’

  Sheikh Abdel Azeez Ragab

  Dr. Mohi El-Deen Ghazi – Deen of Al-Quran Faculty at the Islamic University of Kirla, and Secretary of the Islamic Community of India

  Shiekh Dr. Abdel Hakim Abdel Rahman Al Saadi – Professor ofFundaments of Fiqh at Shari’a Faculty – Qatar University.

  Shiekh Yehia Hussein Al Biredi - The Muslim scholar in Lebanon.

  Shiekh Mostafa KhedrAloush - The Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Ahmad Al-Amri - Chairman of the Al-Quds Committee, World Federation of Muslim Scholars

  Shiekh Sammy Al-Khatib - Muslim scholars in Lebanon

  Shiekh Mustafa Aloush - Muslim scholars in Lebanon

  Shiekh Ali Ahmed Hassan - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Salem Al-Rafi - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Adnan Amma - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Salah Mukati - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Muhammad Ali Al-Halabi Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Mohammad Ghassan Al Kassar - Muslim scholars in Lebanon

  Dr. Salah Al-Qadri, Professor of Islamic Leadership and AdministrationUniversity of Islamic Sciences of Malaysia

  Dr. Omar Hassian - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Sherief Ezzat Atwi - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. IesaEbeid - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Mohammad Sorour - Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Khalid Al-Arefi - Head of the Executive Officeof Muslim scholar in Lebanon

  Dr. Ahmad Amoura - Head of the Media Department of the Muslim scholar in Lebanon

  Shaikh Mohammed Al-Hajj- Member of the Chief Administrative Officerat Muslim scholar in Lebanon

  Shaikh Bassam Kaiyd - Chairman of the League of Palestinian Scholars in Lebanon

  Shaikh Sami El-Khateib – member of the International Union for Muslim Scholars

  Shaikh Mostafa Allosh – member of the International Union for Muslim Scholars

  Dr. Mohammad Al-Shati - Former President of the Commission

  Shaikh Hassan Katarji – President of the Association of the Islamic Union in Lebanon

  Shaikh Ahmad Gaber Ali – Preacher and member of the Fatwa Committee in Al-Azhar

  Shaikh Mohammad Abdel-Aziz Al-Adawi – Imam and Preacher

  Shaikh Khaled Fayad - Former Director General of Da’wa at the Alexandria Waqf, and currently the agent of the Union of AzharianScholars.

  Shaikh Ahmad Naser El-DeenKhodier - Secretary of the Fatwa Committee of the Union of Al-Azhar Scholars

  Shaikh Mahmoud Mahmoud Mohammad Youssuf - Imam of a mosque in Qatar
  Dr. Ibrahim Kamel - Imam of the Islamic Center of Southern California and member of the International Union of Muslim Scholars
  Shaikh Abdel-Aziz Ragab - Secretary General of the Union of Al-Azhar Scholars
  Dr. Mostafa Solaiman Kamel - Imam of the Islamic Center in Anaheim, California, and teacher of jurisprudence and its origins in Islamic universities
  Shaikh Mohammad Elsaid Abdel-Fatth Salem
  Shaikh Alsabahi Mahmoud Arafat - Imam and preacher at the Egyptian Ministry of Awqaf
  Shaikh Ahmad Helmi Ismaiel - Imam and preacher at the Egyptian Ministry of Awqaf
  Shaikh Bakr Abou Iegela Al- Said - Imam and preacher
  Dr. Abdel-Fattah Al-Eisawi - Professor of international relations
  Dr. Ahmad Hawwa
  Shiekh Hassan Bin Ali AL-Kettani - 
  Sheikh Al-Hassan bin Ali Al-Kitani - President of the League Arab
  Morocco Scholars and Member of the General Secretariat of the League Muslim Scholars
  Dr. Abdullah Mostafa Abou Mahiah - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. WesamTawfeekTafesh - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Mohammad Gaber - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Ahmad Gazi El-Tahsh - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. AttefQashou’ - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Khalid Harmoush - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Ahmad Alaa El-Deen - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Ehab Nafei’ - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Ahmad Al-Baqqar - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Maher Mahmoud - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Ziad Hamada - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Shiekh Khalid Al-Areif - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Mohammad Al-Shati - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Shiekh Ahmad Amoura - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Mohammad Eskandar - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Ahmad Ali Ebeid - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Abdullah Al-Dahabi - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Sohaib Khalaf - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Khedr Mohammad Akkari - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Abdel-Raouf Al-Zogbi - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Khedr Khalid Al-Rashadi - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Belal Naooshi - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Dr. Faisal Yakhni - Council of Muslim Scholars in Lebanon
  Sheikh / Saad Gad - Imam and Preacher of the Egyptian Waqf
  Sheikh Ammar Othman - Lecturer in Malaysian Islamic Affairs
   Sheikh Saeed Al-Qasabi - Imam and Preacher of New Jersey, America
  Sheikh Osama Mahmoud Al-Arand - Imam and Preacher of the Islamic Center in Scotland, Britain
   Sheikh Abdul Khaleq Abdullah Imam - Imam, Preacher and Teacher in the Ministry of Awqaf
  Dr. Badawi Bayraktar - Lecturer at Agri University
  Sheikh Rabee Abu Eid - Teacher at Al-Azhar Al-Sharif
  Sheikh Essam Fayez - Imam and Preacher at the Ministry of Awqaf
   Dr. Atta Al-Shahat Mahmoud - Inspector at the Ministry of Awqaf and member of the International Union of Muslim Scholars
  Dr. Mohamed El-SherbinySaqr - University Professor
  Dr. Mufti Omar Abdeen Al-Qasimi Al-Madani - Vice President at the Islamic Higher Institute in Hyderabad
   Sheikh Khalid Saifullah Rahmani, Secretary General of the Indian Fiqh Council
   Dr. Muhammad Karim
  Dr. Saad Allah Al-Amidi
   Dr. Nabil Al-Fouli - Member of the Association of Sunni Scholars
   Dr. Hassan Al-Kittani - Member of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Abdul Halim Abdullah Hassan - President of the Malaysian Islamic Call Association
  Dr. Jamal Abdul Sattar - Secretary General of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Wasfi Ashour Abu Zaid - Member of the Executive Office of the Association of Sunni Scholars
   Dr. Attia Adlan - Member of the Association of Sunni Scholars
   Dr. Hatem Abdel Azim - Member of the Association of Sunni Scholars
  Dr. AkramKassab - Member of the Association Sunni Scholars
  Dr. Hamdi Arslan - Member of the Executive Office of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Osama Abu Bakr - Member of the Executive Office of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Muhammad Abd al-Maqsoud Muhammad - Member of the Executive Office of the Association of Sunni Scholars
   Dr. Munir Jumaa - Member of the Executive Office of the Association of Sunni Scholars
  Sheikh Salama Abdul Qawi - Member of the Executive Office of the Association of Sunni Scholars Sheikh: Rajab Zaki - Member of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Alaa Muhammad Saeed - Member of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Masoud Sabri - Member of the Association of Sunni Scholars 
   Sheikh Muhammad Nur al-Din Yang - Member of the Association of Sunni Scholars
   Sheikh Muhammad Noah Mayulong - Member of the Association of Sunni Scholars
  Dr. Fahmi Salem Zubair, Director of the "Understanding the Qur'an" Center in Jakarta
  

  Abdullah Cihangir  - Türkiye Ehli Sünnet Alimleri Birliği Başkanı

   

  الرابطة